Beställare: NCC
Kvarteret N15 omfattar nyproduktion av 150 lägenheter samt verksamhetslokaler och livsmedelsbutik som ligger i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Storstadsutvecklingen med mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet gör Norra Djurgårdsstaden till
en miljöstadsdel i världsklass med högt uppsatta mål. Planeringen är genomsyras av miljö- och energifrågor både
vad gäller tekniska lösningar och materialval.

PQR projekterade El och utvändig belysning.