I början av februari startades en ny El-avdelning i Malmö.

Ansvarig är Lars Malmberg och inom kort får han även förstärkning av 2 kollegor på sin avdelning.

Lars kommer närmast från Cowi i Malmö.

Lars berättar:
Jag har arbetat med el och viss styr i hela mitt yrkesverksamma liv. Det började med styr för värme och ventilation, service och drifttagning. Efter det som konsult inom allmän el. Ut i verkligheten som montör med service av teleanläggningar på sjukhus. Tillbaka som konsult hos entreprenör, all el samt industriprocesser som projektör, programmerare och driftsättning. Efter det blev det konsultverksamhet för allmän el, tele, industri, process, styr. Projektering, kontroll, provning och besiktning.
Mitt mål med elavdelningen i Malmö är att arbeta som jag gjort under alla år. Kvalitet i arbetet med totalekonomi i projektet, inte bara för projekteringsskedet utan objektets hela livslängd. Vi skall serva kunden, arbeta efter avtalade grunder och bevaka både våra och kundens intresse. Och så skall vi ha kul under tiden. De som arbetar på avdelningen ska vara delaktiga och ha kontroll på egen planering och avtalat uppdrag. Man ska ha en bredd med fördjupning inom de områden man är extra intresserade av. Gruppen kommer att kunna projektera det mesta inom fastighetsbranschen, besiktiga samt arbeta med inventering och utveckling.