Värderingar

Framtidstro

 • Utvecklande ledarskap
 • Tydliga utvecklingsmöjligheter
 • Tydlig strategi
 • Medarbetare som brinner för sin teknik

Engagemang

 • Stolta medarbetare
 • Lösningsorienterade

Samarbete

 • Välja våra prioriterade kunder
 • Tydliga roller för medarbetarna
 • Lyhörda för kundens behov
 • Se kundens mervärde i projekten
 • Våga fråga (samla erfarenhet)
 • Erfarenhetsutbyte
 • Samarbete mellan kontoren/avdelningarna

Ansvar

 • Tydliga roller för medarbetarna
 • Rätt struktur på organisationen
 • Hålla tider, internt och externt
 • Delegera utifrån kompetens