1. Malmgårds bryggeri
Plats: Lovisa, Malmgård
Beställare: Greve Johan Creutz
Projektbeskrivning: Den år 1905 byggda ladugårdens omändring till bryggeri och butik.

2. Villa Mairea
Beställare: Stiftelsen för Villa Mairea /A. Ahlströms Aktiebolag
Utförandeår: 2010
Projektbeskrivning: Befintligt ventilationssystem från slutet av 1930-talet (Fläktfabriken) saneras och förses med lufttorkning. VVS- och styrprojektering. Kylenergin från berggrunden via borrhål. Konstant inneklimat i utställnings och lagringsutrymmen.
Fukthalt: RH 45 +- 5%, temperatur 20 +- 1 °C

3. Didrichsens konstmuseum
Beställare: Stiftelsen för Didrichsens konstmuseum
Utförandeår: 2012
Projektbeskrivning: Byggnaden ritad av Viljo Revell, 1958. Permanent inka-kulturutställning unik i värden. Total restaurering. VVS- och styrprojektering. Konstant inneklimat i utställnings och lagringsutrymmen.
Fukthalt: RH 45 +- 5%, temperatur 20 +- 1 °C. Kylenergin ur berggrunden via borrhål, ungefär 3km brainslang.

4. Pyhän Laurin kirkko
Beställare: Vantaan seurakuntayhtymä
Projektbeskrivning: 1400-tals, skyddad kyrka i Vanda, Helsinge. Olika projekt, bl a renoveringen av naturliga ventilationen och torkning av grunden.

5.Viborgs bibliotek
Beställare: Viborgs bibliotek rf.
Utförandeår: 2002
Projektbeskrivning: Restaureringen har påbörjats efter Sovjetunionens fall. VVS- förplanering har skett i olika skeden. För tillfället har Ryska staten beviljat medel för restaureringen och projekteringen sker i St. Petersburg. Vår roll är nu att övervaka projektering och utförande av VVS-installationer.

6. Hotel Bulevardi 26, Indigo Helsinki
Beställare: Ilmarinen / NCC
Utförandeår: 2013/2014
Projektbeskrivning: Den på 1960-talet byggda Teboils huvudkontorsfastighet ändras om till högklassigt design-hotell. Indigo kedjans första hotell i Norden. 120 rum i åtta hotellvåningar samt två restauranger, bastu- och konferensavdelning samt GYM. Egen bilhall. LEED-certifieras. Yta 7700 m2

7. Kolmen Ristin kyrka (Vuoksenniskas kyrka)
Beställare: Ilamtran seurakuntayhtymä
Projektbeskrivning: Alvar Aaltos 1956 planering, belägen i Imatra. Renovering av ventilationen och fuktskador.

8. Nelimarkka-museet
Beställare: Sydösterbottens konstmuseum, Alajärvi kommun / bekostas av Museiverket i Finland
Utförandeår: 2012
Projektbeskrivning: Huvudbyggnaden ritad av Hilding Ekelund, byggnadsår 1964. Tillbyggnaden är ett annex med konstmagasin och preparerings-utrymmen VVS- och styrprojektering. Konstant inneklimat i utställnings och lagringsutrymmen.
Fukthalt: RH 45 +- 5% , temperatur 20 +- 1 °C.

9. Porvoon ammattiopisto, Amisto, Askola
Plats: Monninkylä, Askola
Beställare: Itä Uudenmaan koulukuntayhtymä
Projektbeskrivning: Skolans grundrenovering, VVS, el, måleri, maskineri. 5000 m²

10. Länsimäen koulu (Västerkulla skola)
Plats: Västerkulla, Vanda
Beställare: Vanda stad, lokalcentralen
Projektbeskrivning: Grundrenovering och tillbygge 300 m² + 1865 m2

11. Lampaskas hus
Plats: Norra Esplanaden, Helsingfors
Beställare: Hartwall Capital
Projektbeskrivning: VVS-övervakning. Renovering av det år 1817 byggda huset till modernt kontorshus med restaurang.

12. Aalto University Otaniemi Campus Library
Beställare: Aalto Universitetet
Projektbeskrivning: Byggnaden i fyra våningar är ritad av Alvar Aalto och byggd 1970. Projekteringsplanering gällande grundrenovering.
Yta 8900 m2.