PQR är auktoriserat VVS-konsultföretag inom Säker vatten

Säker Vatten är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minsk risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Kraven ställs på både installatörer, produkter och nu även projekterande konsulter.

Samtliga VS-projektörer har genomgått utbildning samt avlagt godkänt prov och därmed är PQR Consult Sverige AB auktoriserat VVS-konsultföretag.

Välkommen att kontakta oss för oberoende, kvalitetssäkrad och ingenjörsmässig konsultation.

Auktoriserat_konsultforetag_staende