PQR har uppgraderats till nya versionen av

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Under senare hälften av 2017 och början av 2018 arbetade PQR-organisationen med att uppgradera sina ledningssystem till den nya versionen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Utbildning i, och revidering av ledningssystemen skedde parallellt. Under februari 2018 genomfördes en kombinerad uppföljnings-, utöknings- och uppgraderingsrevision där de reviderade enheterna klarade revisionen galant med endast ett fåtal mindre anmärkningar. Dessa åtgärdades och godkändes under mars-maj 2018.

Samtliga kontor i Sverige är nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

http://pqr.se/om-oss/kvalitet-och-miljo/