Ramavtal med Akademiska Hus

Nyligen fick PQR Styr ett förnyat ramavtal med Akademiska Hus. Vår ambition är att vårda våra kunder, ger oss fortsatt förtroende.