Beställare: Carl Hanssons och Ventilator
Totalt 119 lägenheter i två bostadsrättsföreningar med s.k. 3D-fastighetsdelning. Lägenheterna är fördelade på sex olika huskroppar som bildar ett kvarter med handel och restauranger i bottenplan. Projektet innefattade både nyproduktion och konvertering av befintliga fabrikslokaler.

PQR projekterade VVS och Styr.