Beställare: Alecta
30 000 kvm Handel, Hotel, Bostäder, Restauranger och Bibliotek.

Skapandet av en central mötesplats i Sundbyberg.
Det unika med Signalfabriken är att verksamheterna inte är vända ut emot gatan, utan inåt mot 2 st skyddade torg.
Hela kvarteret är en mix av gamla industrifastigheter i tegel och moderna prefabhus med fasader i puts och rostig Cortenplåt.

PQR projekterade VVS och Styr åt Carl Hanssons, Ventilator och Styrvärden. Projektet genomfördes som en totalentreprenad i samverkan.