Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB

Ombyggnation av Södra Latins gymnasiums lokaler på Skaraborgsgatan 14 på Södermalm i Stockholm.
PQR utformade  ventilationssystemet för förstärkt självdragsventilation. Luften kyls i intagstunnel i mark. Systemet valdes för att bevara så mycket som möjligt av det arkitektoniska i den mycket välbevarade och tilltalande byggnaden som ritades och byggdes i början av seklet.

Vi kunde inte förlägga nya kanalsystem och installationer i tak, utan vi försökte återskapa det fungerande system som fanns i byggnaden och förstärkte det så att det klarade dagens krav på luftväxling och Comfort.

PQR projekterade VVS.