Beställare: NCC
100 000 kvm. Handel, kontor, service och bostäder.

Om- och tillbyggnad av befintlig köpcentrumanläggning samt omläggning av intilliggande vägar, inkluderande flytt och utökning av transformatorstationer, framdragning av nya el- och teleserviser för tillkommande bostadsområden med ny belysning för gator, gång och cykelvägar.
Omdisponering av samtliga befintliga handelsytor samt försörjning och hyresgästanpassning för nya butiker, allmänna ytor, kontor samt P-hus.
Ombyggnationen utfördes i etapper där ytor som ej berördes av pågående ombyggnad behölls helt tillgängliga för kunder och med anläggningen i full drift.

PQR ansvarade för projektering av samtliga EL- och Teleinstallationer.

.