PQR Ljusdesign har på uppdrag av Svenska kyrkan projekterat ny belysning för den nyanlagda askgravlunden med minnesplats och ceremoniplats. Även ny fasadbelysning för kyrkan har tagits fram. Focus har lagts på att skapa en vacker och rofylld plats; en meditationsplats för den som vill.

Sollentuna församling vill gärna se att S:t Erik med dess vackra och unika läge tas tillvara och får ett breddat användningsområde, utvecklat för fler än de som söker kyrkan för kyrkliga förrättningar.
Bilderna är tagna vid provbelysningstillfället.