Interiörbelysning och energieffektivisering för Stadshuset. Projektledning och projektering för belysning för energieffektiviserade åtgärder.