Beställare: Veidekke, Stockholm Parkering
Parkeringsgarage.

Parkeringsgarage förlagt helt i berg under mark.
Garaget utformas som två parallella skepp med en bergpelare i mitten samt mellanbjälklag.
Garaget kommer innehålla ca 290 parkeringsplatser. Garaget anpassas för besöksparkering och förhyrda platser
med in- och utfart samt gångentré mot Renstiernas gatan samt en gångentré mot Tjärhovsgatan.

PQR projekterade El och VVS samt avfuktning av sorptionstyp.