Beställare: Svenska Kyrkan
Antikvarisk miljö.

I slutet på 1200-talet byggdes Tensta kyrka utanför Uppsala. Det är en av de mest påkostade landskyrkorna i Sverige.
Trots detta går den inte att beskåda efter mörkrets infall. Vattholma församling önskar att lätta upp kyrkans fasad både för att öka tryggheten och för att man ska kunna beskåda kyrkan hela dygnet.
Det är även en fråga om arbetsmiljö för kyrkans personal.
Beställaren önskade en ljuslättning av fasaden som är såväl gestaltande som en del av den funktionsbelysning som krävs för att öka orienteringen och tryggheten runt kyrkan. Länsstyrelsen har även krav om att belysningsstolpar och teknisk utrustning inte ska vara framträdande inom kyrkogården.
Tensta kyrkas röda tegelfasad lättas upp med en sober ljuslättning som gör att kyrkobyggnaden träder fram ut mörkret.
Arkitektoniska detaljer framhävs och hela taket lättas upp för att gestaltas mot den nattsvarta himlen.
Strålkastare placeras på stolpar utanför muren för att synas så lite som möjligt såväl dag- som nattetid.

PQR projekterade Belysning samt utförde provbelysning.