Brandteknik

PQR erbjuder ett brett utbud av konsultativa tjänster inom kompetensområdet brandteknik. Medarbetarna inom brandteknik har en sammansättning bestående av bred kompetens, lång erfarenhet, tekniska specialistkunskaper och en stor portion av nytänkande.

Brandteknik tillsammans med kompetensområden inom sprinkler, brandlarm och nödbelysning ger ett utmärkt tjänsteutbud inom brandskyddsområdet.

Tjänster som erbjuds är bland annat:

  • Brandteknisk projektering, rådgivning och utförandekontroll vid om-, till- och nybyggnation genom förenklad eller analytisk dimensionering
  • Förvaltningsbrandskydd med upprättande och revision av systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsplaner, brandritningar och inventeringar
  • Verifiering och rådgivning kring ventilationsbrandskydd
  • Särskilda utredningar och rådgivning inom brandskydd av bärande konstruktioner och byggnadsdelar, rökfyllnad, utrymning och hantering av brandfarlig vara
  • Rådgivning och utbildning inom det brandtekniska området efter kunden behov och önskemål.

 

Kontakt: brandteknik@pqr.se