El

I vårt samhälle blir vi allt mer beroende av el och kraftsystem. PQR kan med fokus på rätt funktion, säkerhet och miljö upprätta elbeskrivningar och elritningar för elektriska och teletekniska installationer i byggprocessens olika skeden. Elprojektering utförs med hänsyn till kundens önskemål på såväl kostnader, kvalitet och miljö.

PQR erbjuder fullskalig projektering inom:

  • Kraft
  • Kanalisation
  • Belysning
  • Elmiljö
  • Elvärme
  • Ställverk
  • Transformatorer
  • Reservkraft

Kontakt: el@pqr.se