Installationsledning och installationssamordning

Våra installationsledare/samordnare är kunniga och optimerar och planerar installationerna i er anläggning så att ni som kund får en rätt optimerad produkt för ert projekt – både ur en ekonomisk som teknisk synvinkel.

Vi är med dig som kund från början till slutet av ert projekt. Från upphandling, planering, genomförande, ekonomi och överlämning av projektet.

Vi har erfarenheter av såväl små som stora, komplicerade projekt där de krävs en lång och bred erfarenhet för att du som kund skall känna tryggheten både ekonomiskt- och utförandemässigt när du köper våra tjänster.

Kontakt: installationssamordning@pqr.se