Beställare: PEAB
300 hotellrum. 35 vån. 5 000 kvm kontorsyta. 120 m högt.

Victoria Tower är ett hotell och kontorshus ritat av Wingårdh arkitektkontor med en djärv och utmanande arkitektur.
Hotellet är beläget i anslutning till Kistamässan i Kista i Stockholm och är sedan 2011 klassat som Nordeuropas högsta hotell.

PQRs uppdrag var att precisera och planera systemvalen för installationerna inom VVS, El och Styr
och samtidigt kalkylera föreslagna system.