Beställare: Ventab AB och Imtech AB
24 000 kvm. Nybyggd industrilokal.

Volvo Car Corporation har byggt en ny karosserifabrik för deras nya modellserier.
Projekteringen har utförts i full 3D med MagiCad samt samordning via Navis Works.
Entreprenadform, totalentreprenad.

PQR ansvarade för projektering av Ventilation-, Rör- och Styranläggningar.