Dimensionerande temperaturer

  U-värden och Läckagefaktor (Värde)

  Bostadshus (Area)

  Resultat - Effekt [W]

  Resultat - %

  SUMMA

  [W]
  [W/m²]