Tjänster
    Installationssamordning

    PQR:s installationssamordnare är noga med att optimera installationerna i en anläggning och skapa rätt förutsättningar för strömsnål, säker och kostnadseffektiv drift. PQR:s installationssamordnare är med i projekteringen och medverkar vid upphandlingen De ser till att arbetet flyter på under utförande och ÄTA-hantering, att anläggningen provas och driftsätts, samt att rätt dokumentation finns med vid överlämning till driftorganisationen.