Tjänster
    Projektledning

    Det blir allt vanligare att genomföra förändringar och andra arbeten i projektform. En av de viktigaste förutsättningarna för att projekt skall nå önskade mål är en stark projektledning. Att vara en bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens. Vi kan hjälpa er med projektledare som driver viktiga projekt mot uppsatta mål. Engagemang, kommunikation och ett tydligt ledarskap är vad vi tror krävs för att gå i mål och lyckas med stora komplexa projekt. Tillsammans kan vi göra framtidens byggnader smartare och driva projekt mot tydliga mål.

    Vi erbjuder oss att hjälpa er att driva projekt inom framförallt fastighets- och byggbranschen men även inom energiledning, energistrategi och verksamhetsutveckling.

    Kontakt: projektledning@pqr.se