Tjänster
    Sprinkler

    Automatiska brandsläckningssystem blir allt vanligare då kraven på personsäkerhet för, inte minst vårdboenden, har varit bristfällig under många år. Samtidigt byggs fler höghus där praktisk och säker utrymning är omöjlig. PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom sprinklersystem. Vi är certifierade sprinklerkonsulter med kompetens att leverera optimala, tekniska och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet vad gäller både nya och befintliga installationer.

    SBSC Sprinkler SBSC behörig ingenjor vattensprinkler

    Kontakt: sprinkler@pqr.se