Tjänster
  Tele och säkerhet

  PQR erbjuder fullskalig projektering och kompetent rådgivning inom Tele och Säkerhet.

  Vi besitter kompetensen att leverera tekniskt och ekonomiskt optimala helhetslösningar av högsta kvalitet, i både nya och befintliga installationer.

   

  Certifieringar Säkerhet och Brand

  PQR har egen personal med certifieringar för dessa anläggningar som genomgått tredjepartscertifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).

  Kontakt: tele@pqr.se