Tjänster
  Tele och säkerhet

  Idag ställs allt högre krav på säkerhet i våra fastigheter. Att snabbt kunna få fram information när något inte fungerar som det ska är av högsta vikt. PQR erbjuder fullskalig projektering och kompetent rådgivning inom Tele och Säkerhet. Vi besitter kompetensen att leverera tekniskt och ekonomiskt optimala helhetslösningar av högsta kvalitet, i både nya och befintliga installationer. Vi arbetar bland annat med tele, TV, larm och övervakning.

  Certifieringar Säkerhet och Brand

  För att en säkerhetsanläggning ska vara godkänd och uppfylla kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ska den vara projekterad av en behörig ingenjör som uppfyller kraven enligt SSF 1016.

  För att en brandlarmanläggning ska vara godkänd och uppfylla kraven enligt Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) ska den vara projekterad av en behörig ingenjör som uppfyller kraven enligt SBF 1007.

  PQR har egen personal med certifieringar för dessa anläggningar som genomgått tredjepartscertifiering hos sSvensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC)

  SBSC CCTVSBSC InbrottslarmSBSC BrandlarmSBSC Vattensprinkler

  Kontakt: tele@pqr.se