Tjänster
  Tjänster

  Vi utför även inventeringar och statusbedömningar samt upprättar åtgärdsförslag i ett tidigt skede. Självklart levereras denna rådgivning tillsammans med en ekonomisk utvärdering och kalkyl som stöd till er beslutsprocess.

  Vi har erfarenhet från många olika typer av projekt och åtar oss att projektera såväl bostäder, hotell och kontor som skolor, sjukhus och annat. Bland våra kunder återfinns fastighetsägare, fastighetsförvaltare, bostadsbolag, byggentreprenörer och bostadsrättsföreningar.

  Vi erbjuder våra kunder en optimerad byggteknisk lösning i nära samarbete med arkitekter, konstruktörer och andra berörda i projektet.

  Med PQR:s gedigna kunskap och med hjälp av BIM (Building Information Modelling) bygger vi en digital modell av de byggnader vi arbetar med. I modellen lägger vi sedan in all relevant information om ett projekt.

  Med informationen på plats i modellen kan vi vrida och vända på alla installationer, testa olika lösningar, köra simuleringar – allt visualiserat i 3D för att vi överskådligt ska kunna diskutera alternativen med våra kunder. På så vis kan vi optimera våra lösningar och undvika kostsamma misstag.