Tjänster
    Transport

    Få nya byggnader uppförs utan hiss idag. Detta leder till nya krav på effektiva och säkra transporter inom byggnaden. PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom transportsystem. Vi är hiss- och rulltrappskonsulter med kompetens att leverera optimala tekniska och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet, gällande nya och befintliga installationer.

    Kontakt: transport@pqr.se