Tjänster
  VVS

  Ett behagligt inneklimat med rätt energianvändning är kärnan i vår verksamhet. VVS är en av de mest omfattande installationsdisciplinerna och detta avspeglas hos oss på PQR. Vi täcker in teknikområden som värme, sanitet, gas, tryckluft, kyla, fukt och ventilation.

  Vi strävar efter att komma in tidigt i projekten för att bättre kunna påverka valda lösningar.
  PQR har mångårig erfarenhet av att, tillsammans med övriga projektmedlemmar, skapa de bästa förutsättningarna för en framtidssäkrad byggnad och ett hållbart klimat- och energisystem.

  Kostnaderna för installationerna i ett nybyggnationsprojekt motsvarar 20-25 % av den totala byggkostnaden. Målet med projekteringen är att nyttja innovativ design, är för är att tillse att krav på inneklimat och energianvändning uppfylls utifrån dina ekonomiska ramar som kund till PQR.

  Samordnad projektering ligger oss varmt om hjärtat då detta innebär stora vinster i byggskedet. All projektering sker i 3-D miljö. Redan från start samordnas installationer med övriga konsulter i projektgruppen.

  Kontakt: vvs@pqr.se